Project Description

הרבה אפור בהיר וכהה משולבים עם מעט עננות של צבע לבן ומעט ורידים אדומים. על אף צביעה הרבים היא איננה גונבת את הצגה ונטמעת באופן עדין עם שאר חלקי הבית.