Project Description

מדרגת שיש חלילה ווסטאני הינה נפוצה מאוד באזורנו.
צבעה צהוב עם מעט גידים.
נמצאת במלאי זמין בכל ימות השנה, אבן גירית, מתאימה באופן יוצא דופן לנוף הישראלי ונותנת תחושה כפרית לחלל בו היא נמצאת.