Project Description

מדרגת K.K סופרים הינה מדרגה ברמת מיון הגבוה ביותר בין שלושת סוגי אבן החלילה , בעלת גוון בהיר-שמנתי עם טקסטורה עדינה. הומוגנית ואחידה מאוד. נדירה ביופיה.